Mój SPE- cjalny bohater

Powiększ
Mój SPE- cjalny bohater

W grudniu 2021 r. nasz Ośrodek wziął udział w  Ogólnopolskim Projekcie Społeczno- Edukacyjnym : ” Mój SPE- cjalny bohater ”. Celem projektu było m.in.: popularyzacja wiedzy na temat możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnością; poszerzenie  wiadomości  dotyczących ograniczania  barier w  przestrzeni publicznej dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  kształtowanie wrażliwości, empatii i tolerancji dla różnic między ludzkich; zintegrowanie uczestników projektu podczas wspólnych działań; wzajemna współpraca nauczycieli z terenu całego kraju poprzez  wspólną wymianę doświadczeń i wiedzy na fanpage projektu „Mój SPE-cjalny bohater”.

             Efektem końcowym projektu było wykonanie przez każdego uczestnika pracy plastycznej – w formie plakatu związanej z obchodami Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Tematem pracy było hasło projektu: „Mój SPE-cjalny bohater”. Plakat musiał spełniać określone warunki z dodatkową pracą tematyczną związaną z przedstawionym bohaterem.

            Prace naszych uczestników znalazły się w galerii stworzonej wystawy,  którą będzie można zobaczyć w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy przy ul. Słonecznej  26, oraz  na  stronie  internetowej  Zespołu  Szkół  nr  29: https://zs29.edu.bydgoszcz.pl/oraz  fanpage projektu „Mój SPE-cjalny bohater”. Nasz Ośrodek jak i uczniowie zostali wyróżnieni certyfikatem potwierdzającym udział w projekcie.

 

19 grudnia 2021