Oferta zajęć pozalekcyjnych

Koło plastyczne

koło sportowe

Koło rytmiczne

 

 

 

 

 

 

 

koło artystyczne

Koło teatralne

koło ekologiczne

koło przyrodnicze

koło muzyczne

koło regionalne