Oferta rewalidacyjno-terapeutyczna

Oferujemy zajęcia:

  • korekcyjno-kompensacyjne (dotyczy dysfunkcji rozwojowych) / celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego) w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy: czytania, pisania, liczenia. W pracy terapeutycznej wykorzystuje się: mechanizmy korekcji (usprawnianie funkcji zaburzonych) i kompensacji (czynność zaburzonej funkcji jest wspierana przez inną, bardziej sprawną)./;

  • zajęcia logopedyczne - terapia mowy, komunikacja; / stanowi jedno z ogniw prowadzonej w Ośrodku rewalidacji. Logopeda prowadzi działalność profilaktyczno-diagnostyczną, w szczególności zaś terapeutyczną. Cyklicznie w zajęciach logopedycznych uczestniczy około 60 uczniów. Ćwiczenia odbywają się w gabinecie logopedycznym w formie indywidualnej. Częstotliwość i czas ich trwania ustalany jest w zależności od potrzeb, najczęściej jeden lub dwa razy w tygodniu. Najczęściej korygowanymi wadami wymowy w ramach dyslalii są: seplenienie, reranie, wadliwa artykulacja głosek „k" i „g" oraz mowa bezdźwięczna/;

  • usprawnianie ruchowe - zajęcia korekcyjne wad postawy / zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego mają za zadanie nie tylko kompensować wykrytą u dziecka wadę postawy, ale też rozwijać naturalną potrzebę ruchu i zabawy, dać dziecku radość i poczucie własnej wartości i indywidualności. Zajęcia odbywają się w małych grupach w sali przystosowanej do ćwiczeń korekcyjnych, pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt gimnastyczno – rehabilitacyjny/;

  • muzykoterapia -

  • zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się

  • usprawnianie manualne

  • wspomagające integrację sensoryczną