VII wyjazd rekreacyjny na pływalnię

Powiększ
VII wyjazd rekreacyjny na pływalnię

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

W dniu 27 lutego 2020r. odbył się kolejny w tym roku szkolnym wyjazd na pływalnię do Limanowej. Tym razem grupa uczniów zarówno młodszych jak i starszych korzystała z różnych atrakcji pływalni. Podstawowym celem wyjazdu na pływalnię było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, opanowanie podstawowych czynności w wodzie oraz ćwiczenie odwagi i systematyczności.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele, rodzice i ratownicy. Pod ich nadzorem uczniowie mogli bezpiecznie korzystać z wodnych atrakcji, doskonalić naukę pływania oraz przezwyciężać strach przed wodą. Młodsi uczniowie relaksowali się w wodzie a starsi rozwijali swój talent pływacki. Niektórzy czuli się jak ryby w wodzie.
Ćwiczenia na pływalni to wspaniała metoda poprawiająca sprawność fizyczną uczniów, promująca zdrowy styl życia oraz wspaniała okazja do integracji grupy.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

27 lutego 2020