Powitanie nowych uczniów

Powiększ
Powitanie nowych uczniów

27 września 2019r. w naszym Ośrodku odbyła się uroczystość Powitania nowych uczniów. Starsi wychowankowie przygotowali program artystyczny- piosenką, wierszem oraz tańcem wprowadzili nowych uczniów w życie społeczności uczniowskiej . Następnie w obecności rodziców, grona pedagogicznego oraz starszych koleżanek i kolegów nowo przyjęci uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Później nastąpiła najważniejsza chwila - pani Dyrektor pasowała każdego z nich na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Nowi uczniowie zostali uroczyście przyjęci do braci szkolnej i serdecznie powitani w gronie uczniowskim. Na pamiątkę tej uroczystej otrzymali dyplomy i upominki w postaci przyborów szkolnych. Na zakończenie pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom serdeczne życzenia. Uroczystości towarzyszyła podniosła, a zarazem radosna atmosfera.

 

27 września 2019