Kultura słowa

Powiększ
Kultura słowa

 

Dnia 28.02.2019r. w grupie I opieki całodobowej przeprowadzono zajęcia dotyczące Kultury słowa. Celem spotkania było: wdrażanie uczniów do kulturalnych zachowań i słownictwa w różnych sytuacjach, eliminowanie wulgarnych słów i  zachowań, kształtowanie  wizerunku kulturalnego ucznia.

W trakcie zajęć uczniowie otrzymali kartki z przykładami ilustrującymi brak kultury osobistej w słowie, zachowaniach i postawach. Zadaniem uczniów było zaproponowanie zmiany zachowania z niepożądanego na pożądane. Podczas pracy grupowej wychowankowie wypisywali na karteczkach odpowiedzi na pytania:

- jakich zwrotów używa kulturalny uczeń?
- jak się zachowuje kulturalny uczeń i jakie prezentuje postawy?
- jak uczeń kulturalny dba o siebie i o otoczenie?
Po zakończeniu pracy – członkowie grup odczytali  po jednej odpowiedzi i naklejali ją na narysowanej postaci.

Na zakończenie nauczyciel przypomniał aby dzieci starały się codziennie przestrzegać kulturalnego słownictwa i zachowania, a czarodziejskie słowa, czyli najprostsze wyrazy uprzejmości: „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” – to słowa, które nic nas nie kosztują, ale mogą przynieść duże korzyści.

 

 

 

 

28 lutego 2019