Piąty wyjazd rekreacyjny na pływalnię

Powiększ
Piąty wyjazd rekreacyjny na pływalnię

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

W dniu 20 grudnia 2018r. odbył się już piąty w tym roku szkolnym wyjazd na pływalnię do Limanowej. Tym razem grupa uczniów szkoły podstawowej korzystała z różnych atrakcji pływalni. Podstawowym celem wyjazdu na pływalnię było kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz agitacja sportowa na rzecz zdrowego trybu życia, jak i również zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w grach i zabawach w wodzie. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele i ratownicy. Czas spędzony „w wodzie”, umożliwił wszystkim uczniom (oprócz korzyści zdrowotnych), wiele radości i przyjemnych wrażeń.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

20 grudnia 2018