Wycieczka na cmentarz I WŚ Kasina Wielka

Powiększ
Wycieczka na cmentarz I WŚ Kasina Wielka
„Zobaczyć, żeby zrozumieć i pamiętać. Śladami odzyskania niepodległości przez Polskę.”

 

17 października 2018 roku, chętni uczniowie z II i III klasy SPDP oraz VIII klasy SP, udali się na wycieczkę do Kasiny Wielkiej, gdzie znajduje się zabytkowy cmentarz poległych w I wojnie światowej.

Położony wśród brzóz, kryje 8 mogił żołnierzy. W 3 mogiłach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 20 żołnierzy z armii austro- węgierskiej i 1 z armii niemieckiej. Wszyscy żołnierze polegli na początku grudnia 1914 roku.

Front wschodni I wojny światowej pozostawił wiele śladów w naszych okolicach. Są to cmentarze, mogiły poległych żołnierzy. Warto wspomnieć o tragicznej sytuacji Polaków podczas I wojny światowej, którzy walczyli u boku swoich zaborców, często w bratobójczych bitwach.

I wojna światowa przybliżyła Polaków do odzyskania niepodległości. Nasi przodkowie wykorzystali kłótnie zaborców i odzyskali cześć polskich ziem. Po obu stronach pozostały żołnierskie groby, o których musimy pamiętać.


 

 

 

17 października 2018