Egzamin na kartę rowerową

Powiększ
Egzamin na kartę rowerową

21 czerwca 2016 r. 10 uczniów naszej szkoły przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową.

Głównym celem egzaminu było przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.

Egzamin składał się z dwóch części.

Egzamin teoretyczny - było to sprawdzenie wiadomości, odbywał się w formie pisemnej i ustnej. Pytania dotyczyły: przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i pierwszej pomocy przedmedycznej

Egzamin praktyczny – polegał na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych: przygotowanie roweru do jazdy, ruszanie z terenu płaskiego i pod górkę, jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”), jazda po wyznaczonym torze, prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,  właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał zaproszony  policjant – Pan Tomasz Wrona z Komisariatu Policji w Tymbarku z siedzibą w Zawadce oraz nauczyciele – I. Zelek i W. Dziadoń.

Egzamin na kartę rowerową zdało 10 uczniów. Oto pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego oraz szczęśliwi posiadacze – pierwszego w życiu „prawa jazdy”: Paweł F., Piotr P., Róża K., Dawid Z., Oliwia W., Ewelina K., Jakub S., Robert M., Andrzej K., Robert K.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!yes

21 czerwca 2016