Wycieczka do Zabytkowego Kościoła

Powiększ
Wycieczka do Zabytkowego Kościoła


14 czerwca 2016r. uczniowie SOSW w Dobrej wraz z opiekunami wybrali się na pieszą wycieczkę do XVII- wiecznego Zabytkowego Kościoła w Dobrej oraz na Cmentarz Parafialny do grobu prof. Lepolda Węgrzynowicza. Celem tej wycieczki było poznanie historii zabytku, piękna regionu dobrzańskiego, biografii  wybitnego nauczyciela-wychowawcy i propagatora idei krajoznawstwa szkolnego. Uczniowie chętnie wysłuchali ciekawostek na temat zabytku, z wielkim zaangażowaniem oglądali wnętrze Kościoła- ołtarze, polichromię, prezbiterium, wyposażenie…Następnie wszyscy udaliśmy się na Cmentarz Parafialny aby poznać i przypomnieć sobie kim był L. Węgrzynowicz
i jak promował region dobrzański. Była to dla wielu bardzo ciekawa lekcja historii….
 

14 czerwca 2016