Inspektor ochrony danych osobowych.

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

:

adres e-mail:

soswdobra.iod@gmail.com

tel. szk. 183330029