Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych w SOSW w Dobrej jest dyrektor.

kontak tel. 183330029

e-mail: soswdobra.ad@onet.pl