Ogloszenia

 Można dokonywać wpłat za członkostwo 5 zł miesięcznie  na nr 97 88040000 0020 0200 0288 0001. Prosimy o wpisywanie w rubryce dane przelewu miesiąc, za który jest dokonywana wpłata.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem"

34-642 Dobra 364

 

1.W roku szkolnym 2018/2019 wspólnie z SOSW w Dobrej organizujemy dla wszystkich uczniów zajęcia z hipoterapii i dogoterapii, oraz wyjazdy na basen.Uczniowie bardzo chętnie biorą w tych zajęciach udział. Sprawia im to ogromną radość.Wszystkie te działania prowadzone są przy współpracy z SOSW w Dobrej. Zdjęcia zanjdują się w zakladce Galeria. 

2. 10.grudnia dzieki wparciu darczyńców oraz działaniom SOSW w Dobrej udało sie zakupię urzadzenie projektujące "Magiczny Dywan"

3.W miesiącu grudniu 2018 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizacje operacji pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dobrej w zakresie Tworzenia infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia. Głównym celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

W miesiacu kwietniu ma nastapić realizacja powyższego projektu.

4. 4.marca 2019 roku nastapiła zmina w składzie władz Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy odchodzącym członkom Zarzadu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej za zangażowanie i działanie na rzacz osob niepełnosprawnych.

5.4.kwietnia odbył sie wspólny marsz na niebiesko na Światowy Dzień Autyzmu. Wpólnie przygotowaliśmy niebieski , słodki poczęstunek. Razem z dziecmi z przedszkól w Dobrej oraz szkoły Podstawowej maszerowalismy ulicami Dobrej i wypuściliśmy sznur niebieskich baloników w parku. Zdjęcia w zakładce Galeria.

6.W miesiącu maju odbędzie się zbiórka książeczek do biblioteki szkolnej .Działania te prowadzone są wspólnie z Rada Rodziców.