Ogloszenia

 Można dokonywać wpłat za członkowstwo 5 zł miesięcznie  na nr 97 88040000 0020 0200 0288 0001. Prosimy o wpisywanie w rubryce dane przelewu miesiąc, za który jest dokonywana wpłata.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem"
34-642 Dobra 364

PILNE

22.06.2018 rok o godz,9.00 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2017. Obecność członków obowiązkowa.