Ogloszenia

 Można dokonywać wpłat za członkostwo 5 zł miesięcznie  na nr 97 88040000 0020 0200 0288 0001. Prosimy o wpisywanie w rubryce dane przelewu miesiąc, za który jest dokonywana wpłata.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem"

34-642 Dobra 364

 

W roku szkolnym 2018/2019 wspólnie z SOSW w Dobrej organizujemy dla wszystkich uczniów zajęcia z hipoterapii i dogoterapii, oraz wyjazdy na basen.

Uczniowie bardzo chętnie biorą w tych zajęciach udział. Sprawia im to ogromną radość.
 

PILNE

14.12.2018 o godz. 12.00 odbedzie sie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W raże małej ilości członków ponowne zebranie odędzie się pół godz. później. Obecność członków obowiązkowa.