Ogloszenia

 Można dokonywać wpłat za członkostwo 5 zł miesięcznie  na nr 97 88040000 0020 0200 0288 0001. Prosimy o wpisywanie w rubryce dane przelewu miesiąc, za który jest dokonywana wpłata.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem"

34-642 Dobra 364

PILNE

Zgodnie z § 21 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” , Zarząd Stowarzyszenia opierając się na przepisach Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 30.06.2020r. /wtorek/ na godz. 8.00 w formie elektronicznej.   

Zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa.

Proponowany porządek zebrania

 1. Przyjecie protokołu z poprzedniego zebrania – 31.05.2019r. /na stronie SOSW w zakładce Stowarzyszenie „Najlepiej Razem”. /zał. nr 1 – lista obecności/
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania..
 3. Przedstawienie porządku zebrania i stwierdzenie wymaganej liczby członków Stowarzyszenia do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2019. /zał. nr 2
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. /zał. nr 3
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2019. /zał. nr 4 – uchwała nr 1/2020/.
 7. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia w roku 2020. /zał. nr  5 - uchwała nr 2/2020/.
 8. Przedstawienie budżetu Stowarzyszenia na rok  2020. /zał. nr 6 - uchwała nr 3/2020/.
 9. Poddanie pod głosowanie uchwał:

- uchwała nr 1/2020  w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019;

- uchwała nr 2 /2020 w sprawie:  zatwierdzenie planu pracy na rok 2020;

- uchwała nr 3/2020  w sprawie: zatwierdzenie budżetu na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące i wnioski.
 2. Zamknięcie zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia prosi:

- o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zebrania w takiej formie;

- o wyrażenie zgody na powołanie przewodniczącej zebrania D. Gąsior;

- o wyrażenie zgody na powołanie protokolanta zebrania R. Dziadoń.

Zgoda członków Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” na przeprowadzenie walnego zebrania w formie elektronicznej

 

Wyrażam zgodę na udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” prowadzonym w formie elektronicznej.

                                                                          Podpis członka stowarzyszenia     

                             

Wyrażam zgodę na powołanie przewodniczącej zebrania D. Gąsior 

                                                                                    Podpis członka stowarzyszenia

 

Wyrażam zgodę na powołanie protokolanta zebrania R. Dziadoń

                                                                                    Podpis członka stowarzyszenia

 

Na odpowiedź czekamy do dn. 23.06.2020r. do godz. 15.00.

Korespondencję i uwagi dotyczące zebrania prosimy przesyłać na adres mail soswdobra.dyr@gmail.com

 

 

 

 

1.W roku szkolnym 2018/2019 wspólnie z SOSW w Dobrej organizujemy dla wszystkich uczniów zajęcia z hipoterapii i dogoterapii, oraz wyjazdy na basen.Uczniowie bardzo chętnie biorą w tych zajęciach udział. Sprawia im to ogromną radość.Wszystkie te działania prowadzone są przy współpracy  z SOSW w Dobrej. Zdjęcia znajdują się w zakladce Galeria. 

2. 10.grudnia dzięki wsparciu darczyńców oraz działaniom SOSW w Dobrej udało sie zakupić urzadzenie projektujące "Magiczny Dywan"

3.W miesiącu grudniu 2018 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizacje operacji pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dobrej w zakresie Tworzenia infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia. Głównym celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu kwietniu ma nastapić realizacja powyższego projektu.

4. 4.marca 2019 roku nastąpiła zmina w składzie władz Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy odchodzącym członkom Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej za zangażowanie i działanie na rzacz osób niepełnosprawnych.

5.4.kwietnia odbył sie wspólny marsz na niebiesko z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Wpólnie przygotowaliśmy niebieski , słodki poczęstunek. Razem z dziećmi z przedszkól w Dobrej oraz szkoły Podstawowej maszerowaliśmy ulicami Dobrej i wypuściliśmy sznur niebieskich baloników w parku. Zdjęcia w zakładce Galeria.

6. W maju organizujemy wraz z Radą Rodziców zbiórkę książek do szkolnej biblioteki. W tym miesiącu zakończono realizację projektu dotyczącego budowy placu zabaw. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i przesiębiorcom, którzy wsparli nas podczas prac przy budowie placu.

Ogłaszamy iż 31.04.2019 r. zapraszamy wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018 na godz. 12.00. Obecność członków obowiązkowa.

7. Zbliża się coroczny piknik Integacyjny organizowany przez SOSW. Wraz z Radą Rodziców dołączamy do tych działń. W miarę mżliwości zwracamy się z prośbą o wparcie organizatorów podczas pikniku, pomoc w serwisie waty cukrowej, grilla, rozdawania słodkiego poczęstunku oraz bigosu. Prosimy chętnych do zakupu owoców, ciasteczek oraz cukierków. Za wszelkie wsparcie dziękujemy.

8.Serdecznie dziekujemy za wsparcie podzczas corocznego pikniku.W czerwcu dobiegł koniec budowy placu zabaw z realizacji projektu.  Życzymy mile spędzonego czasu na świeżym powietrzu. Życzymy udanych Wakacji.

9. Witamy w nowym roku szkolnym. Współorganizujemy w dalszym ciągu wyjazdy na basen, zajęcia z hipoterapii i dogoterapii.

10.14.10.2019 r zapraszamy uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej na wycieczkę do Rabki. Zaplanowano spektakl w teatrze lalek Rabcio, spacer leśną ścieżką oraz wspólne grilowanie.

11.Dziękujemy rodzicom, którzy podczas organizowanych wspólnie z SOSW wyjazdów na basen wspierali nas w opiece nad podopiecznymi 

12.Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego zorganizowania kiermaszu świątecznego. Prosimy o pomoc w wykonaniu ozdób świątecznych we własnym zakresie lub na organizowanym wspólnym spotkaniu  w listopadzie na tereie SOSW. Zebrane datki przeznaczone zostaną na organizację wspónej wycieczki w Pieniny w czerwcu 2020 r.

13. Zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem 7.12.2019 w ZITO ul Z. Augusta w Limanowej pod hasłem "Dobro powraca.". Wspónie ze Starostwem Powiatowym w Limanowej, Warsztatami Terapii Zajęciowej Tymbark, Akcją Charytatywną Limanowa i SOSW Dobra organizujemy to spotkanie o godz.11/00 Zapisy u wychowawc,ow klas lub pani Wandy Czyszczoń do 2.12.2019r.

14. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom stowarzyszenia, rodzicom, nauczycielom oraz uczniom SOSW za pomoc w organizacji kirmaszu Światecznego. Za wykonanie ozdób, pomoc w sprzedaży i ogólne zaangażowanie.