Sprawozdania

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Najlepiej Razem”

za rok 2018.

 

 

Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” działa od 1.09.2016r.

 

W roku 2018 Zarząd Stowarzyszenia działał w niezmienionym składzie, tj.:

Prezes Stowarzyszenia: Danuta Miśkowiec

Sekretarz:     Małgorzata Żabówka

Skarbnik:      Monika Pach

Członkowie: Maria Palka

Wanda Czyszczoń

 

W roku 2018 Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie, tj.:

Przewodnicząca:  Marta Kowalczyk

Sekretarz:   Elżbieta Dutka

Członek:     Danuta Łukasik

 

Stowarzyszenie liczyło  członków

Stowarzyszenie nie posiada własnego biura.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie.

 

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych i oświatowych, w szczególności działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej.

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.

 

 

1.Organizacja pracy Stowarzyszenia:

- opracowanie planu działania Stowarzyszenia na rok 2018;   

 

 

Działania Stowarzyszenia „Najlepiej Razem” w zakresie realizacji celów statutowych, podjęte w okresie 1.01.2018r. - 31.12.2018r.

 

 1. Podejmowanie inicjatyw dla  pozyskania środków finansowych na realizację działań statutowych Stowarzyszenia. Nawiązanie współpracy z instytucjami na terenie Gminy Dobra i powiatu limanowskiego celem realizacji zaplanowanych działań.
 2. Zorganizowanie wspólnie z Radą Rodziców zbiórki książek do biblioteki szkolnej. Zebrano 67 pozycji.
 3. Zorganizowanie dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z gminy Dobra konferencji pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze .Spotkanie informacyjno – szkoleniowe  poprowadzili przedstawiciele pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
 4. Zorganizowanie wspólnie ze Spółdzielnią Uczniowską akcji pod nazwą ”Pchli Targ” – pozyskanie odzieży, zabawek, książek i rozprowadzenie ich wśród potrzebujących: uczniów SOSW i ich rodzin oraz absolwentów Ośrodka.
 5. Napisanie projektu we współpracy z LDG limanowa w zakresie Tworzenie infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia- budowa placu zabaw. Realizacja projektu w 2019 r.
 6. Udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego:
  1. - podczas integracyjnych wycieczek do gospodarstwa rolnego: pomoc w opiece nad uczniami z różnym stopniem niepełnosprawności,  przygotowanie miejsca do grillowania i poczęstunku;
  2. - zakup piłeczek rehabilitacyjnych do basenu
  3. - współorganizowanie i finansowanie zajęć z hipoterapii oraz dogoterapii;
  4. - współorganizowanie wycieczek do Rabki do Krakowa, pomoc nauczycielom w zapewnieniu opieki niepełnosprawnym uczestnikom wyjazdu;
  5. - współorganizowanie wyjazdu na spotkanie integracyjne z uczniami  ZSO w Kasinie Wielkiej pod nazwą ”Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - pomoc nauczycielom SOSW w przygotowaniu uczniów do występów artystycznych: wykonanie elementów strojów i dekoracji oraz pomoc w zapewnieniu opieki;
  6. - współudział wraz z nauczycielami SOSW  i innymi placówkami oświatowymi gminy Dobra w marszu „Bądź niebieski razem z nami  na Dzień Autyzmu
  7. - dofinansowanie z darowizn  zakupu urządzenia projektującego „Magiczny dywan”
  8. - współorganizowanie z nauczycielami SOSW corocznego „Pikniku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu limanowskiego” – przygotowanie terenu na imprezę, zapewnienie nagłośnienia,  zapewnienie uczestnikom słodkiego poczęstunku i owoców, zaangażowanie członków Stowarzyszenie w prace porządkowe;
  9. - pomoc nauczycielom w zapewnieniu opieki niepełnosprawnym uczestnikom wyjazdów na basen – uczniom SOSW, absolwentom,
  10. - sfinansowanie biletów wstępu na basen.
  11. -zorganizowanie i przeprowadzenie kiermaszu świątecznego w ZUS Limanowa, ZUS Nowy Sącz,

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Najlepiej Razem”

za rok 2017.

 

 

Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” działa od  1.09.2016r.

 

W roku 2017 Zarząd Stowarzyszenia działał w niezmienionym składzie, tj.:

Prezes Stowarzyszenia: Danuta Miśkowiec

Sekretarz:     Małgorzata Żabówka

Skarbnik:      Monika Pach

Członkowie: Maria Palka

Wanda Czyszczoń

 

W roku 2017 Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie, tj.:

Przewodnicząca:  Marta Kowalczyk

Sekretarz:   Elżbieta Dutka

Członek:     Danuta Łukasik

 

Stowarzyszenie liczyło 61członków

Stowarzyszenie nie posiada własnego biura.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie.

 

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych i oświatowych, w szczególności działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej.

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.

 

 

 1. Organizacja pracy Stowarzyszenia:

- opracowanie planu działania Stowarzyszenia na rok 2017;   

- opracowanie regulaminu pracy Zarządu, polityki księgowej wraz z analizą kont

 

 

Działania Stowarzyszenia „Najlepiej Razem” w zakresie realizacji celów statutowych, podjęte w okresie 1.01.2017r. - 31.12.2017r.

 

 1. Podejmowanie inicjatyw dla  pozyskania środków finansowych na realizację działań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Nawiązanie współpracy z instytucjami na terenie Gminy Dobra i powiatu limanowskiego celem realizacji zaplanowanych działań.
 3. Współorganizowanie uroczystości odbioru nowej części budynku SOSW.  Przygotowanie wspólnie z nauczycielami upominków dla gości, zapewnienie słodkiego poczęstunku, zaangażowanie się członków stowarzyszenia w prace porządkowe, pomoc w wykonaniu elementów dekoracji.
 4. Zorganizowanie dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z gminy Dobra konferencji pod nazwą „Rodzic dziecka niepełnosprawnego kontra biurokracja.” Pierwsze spotkanie informacyjno – szkoleniowe  poprowadzili przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Limanowej. Podczas drugiego spotkania porad udzielał prawnik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
 5. Zorganizowanie wspólnie ze Spółdzielnią Uczniowską akcji pod nazwą ”Pchli Targ” – pozyskanie odzieży, zabawek, książek i rozprowadzenie ich wśród potrzebujących: uczniów SOSW i ich rodzin oraz absolwentów Ośrodka.
 6. Otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego Limanowa na Minifestiwal aktywności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz dodatkowymi sprężeniami z Powiatu limanowskiego w ramach IV Pikniku Integracyjnego w SOSW w Dobrej
 7. Otrzymanie dotacji z Funduszu Inicjatyw Społecznych Małopolska na zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży z klas I-VI SOSW w Dobrej
 8. Udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego:

- podczas integracyjnych wycieczek do gospodarstwa rolnego: pomoc w opiece nad uczniami z różnym stopniem niepełnosprawności,  przygotowanie miejsca do grillowania i poczęstunku;

- w organizacji wycieczek do gospodarstwa agroturystycznego „Pod Groniem” – zapewnienie jazdy konnej dla uczestników wycieczki, przygotowanie miejsca do grillowania i poczęstunku, pomoc w opiece nad uczniami z różnym stopniem niepełnosprawności;

- współorganizowanie wycieczek do Bochni i do Krakowa, pomoc nauczycielom w zapewnieniu opieki niepełnosprawnym uczestnikom wyjazdu;

- współorganizowanie wyjazdu na spotkanie integracyjne z uczniami  ZSO w Kasinie Wielkiej pod nazwą ”Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - pomoc nauczycielom SOSW w przygotowaniu uczniów do występów artystycznych: wykonanie elementów strojów i dekoracji oraz pomoc w zapewnieniu opieki;

- pomoc nauczycielom w przygotowaniu wyjazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej i przygotowaniu elementów dekoracji i strojów do przedstawienia „Kopciuszek” oraz pomoc w zapewnieniu opieki.

- współorganizowanie z nauczycielami SOSW corocznego „Pikniku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu limanowskiego” – przygotowanie terenu na imprezę, zapewnienie nagłośnienia,  zapewnienie uczestnikom słodkiego poczęstunku i owoców, zaangażowanie członków Stowarzyszenie w prace porządkowe;

- pomoc nauczycielom w zapewnieniu opieki niepełnosprawnym uczestnikom wyjazdów na basen – uczniom SOSW, absolwentom,

- sfinansowanie biletów wstępu na basen.

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Najlepiej Razem”

za 2016 rok.

 

 

Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” powstało z inicjatywy rodziców dzieci – uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej i nauczycieli tej placówki.

Zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego 7.06.2016 i od tego dnia datuje się działalność Stowarzyszenia.

 

 

W roku 2016 Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:

Prezes Stowarzyszenia: Danuta Miśkowiec

Sekretarz:     Małgorzata Żabówka

Skarbnik:      Monika Pach

Członkowie: Maria Palka

Wanda Czyszczoń                            

         

W roku 2016 Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:

Przewodnicząca:  Marta Kowalczyk

Sekretarz:   Elżbieta Dutka

Członek:     Danuta Łukasik

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest  Dobra 364

Stowarzyszenie liczyło 58 członków

Stowarzyszenie nie posiada własnego biura.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie.

 

 

1. Organizacja Stowarzyszenia – informacje ogólne:

 • opracowanie Statutu Stowarzyszenia, oraz dokumentów wymaganych do rejestracji Stowarzyszenia w KRS;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na nazwę i logo Stowarzyszenia;
 • powołanie Zebrania Założycielskiego;
 • I Walne Zebranie 1.09.2016r.
 • przyjęcie nowych członków;
 • zgłoszenie NIP, Regon i innych danych do właściwego urzędu skarbowego; 
 • zmiana adresu siedziby zarządu;
 • założenie rachunku bankowego.

 

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych i oświatowych, w szczególności działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej.

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.

 

Działania Stowarzyszenia „Najlepiej Razem” w zakresie realizacji celów statutowych, podjęte w okresie 1.09.2016-31.12.2016

 

 1. Podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych.
 2. Nawiązanie współpracy i konsultacje z koordynatorem do spraw osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Limanowej w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych dla działalności statutowej Stowarzyszenia. Udzielanie informacji członkom Stowarzyszenia i wszystkim zainteresowanym.
 3. Udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego:

- podczas integracyjnej wycieczki do gospodarstwa rolnego: pomoc w zapewnieniu opieki nad uczniami z różnym stopniem niepełnosprawności, przygotowanie miejsca do grillowania i poczęstunku;

- pomoc nauczycielom w zapewnieniu opieki niepełnosprawnym uczestnikom wyjazdów na basen;

- pomoc nauczycielom w zapewnienie opieki niepełnosprawnym uczestnikom wycieczki do Krakowa;

- współorganizowanie wyjazdu na spotkanie integracyjne z uczniami  ZSO w Kasinie Wielkiej pod nazwą ”Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - pomoc nauczycielom SOSW w przygotowaniu uczniów do występów artystycznych: wykonanie elementów strojów i dekoracji oraz pomoc w zapewnieniu opieki.

 1. Planowanie współorganizowania uroczystości otwarcia wybudowanej nowej części budynku SOSW. Wspólnie z nauczycielami przygotowanie upominków dla gości. Zaangażowanie członków Stowarzyszenia w wykonanie prac porządkowych i elementów dekoracji.
 2. Pomoc nauczycielom SOSW w wykonaniu strojów dla uczniów do przedstawienie „Brzydkie kaczątko” podczas konferencji organizowanej w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Wygłoszenie referatu pt. „Kochać dziecko miłością rozumną”.

 1. Udzielanie wsparcia finansowego na organizowanie działań przez nauczycieli SOSW –