Aktualności

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do bycia członkiem naszego Stowarzyszenia. Jestaśmy jeszcze młodą organizacją, ale cały czas się rozwijamy i czekamy na aktywne osoby, które wesprzą nasze działania.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie diękuje wszystkim, którzy angażowali się w działania i pracę wynikającą ze Statutu. Każdewsparcie jest dla nas wielkim darem. Dziękujemy