Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca:

 • A. Chorągwicka

Z-ca Przewodniczącej:

 • H.Płoskonka

Sekretarz:

 • M. Żabówka

Skarbnik:

 • W. Ogiela

 

Komisja Rewizyjna

 • M.Pach
 • E. Kuzak

Członkowie:

 • Z.Furgał                             
 • s. A.Pytka
 • E.Wojtas
 • B. Lach
 • E.Dutka
 • B.Michór

Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych wychowanków ośrodka. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy.

Jako Rada Rodziców współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami naszego ośrodka. Współtworzymy szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki. Opiniujemy pracę nauczycieli ubiegających się o awans.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na wyprawki dla nowych uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych oraz na zakończenie roku szkolnego.

Jako Rada Rodziców mamy realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, jako środowiska, w którym nasze dzieci spędzają wiele godzin dziennie i któremu powierzyliśmy odpowiedzialność za ich edukację.