Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca:

  • M. Palka

Z-ca Przewodniczącej:

  • D. Miśkowiec

Sekretarz:

  • M. Żabówka

Skarbnik:

  • W. Ogiela

 

Komisja Rewizyjna

  • M.Pach
  • E. Kuzak

Członkowie:

  • W. Sukiennk                             
  • s. U. Pasztelaniec
  • D.Listoś
  • B. Sulima            

 

Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych wychowanków ośrodka. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy.

Jako Rada Rodziców współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami naszego ośrodka. Współtworzymy szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki. Opiniujemy pracę nauczycieli ubiegających się o awans.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na wyprawki dla nowych uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych oraz na zakończenie roku szkolnego.

Jako Rada Rodziców mamy realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, jako środowiska, w którym nasze dzieci spędzają wiele godzin dziennie i któremu powierzyliśmy odpowiedzialność za ich edukację.