Aktualności

Rodzice wolontariusze

Wielu rodziców uczniów naszego ośrodka wspiera nauczycieli dzieląc się swoim czasem i pomysłami, wzbogacając ofertę edukacyjną i wychowawczą szkoły. Bez ich udziału wielu przedsięwzięć  nie udałoby się zrealizować.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w organizowaniu wycieczek i wspierają wychowawców w czasie ich trwania, otaczają opieką dzieci na zajęciach basenowych oraz wspierają imprezy szkolne i klasowe.

 

Serdeczne Podziekowania składamy wszystkim rodzicom, którzy w roku szkolnym 2018/2019 wspierali działania naszej Rady oraz byli zaangażowani w pomoc podczas organizacji różnorodnych działań przez SOSW w Dobrej. Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację corocznego Pikniku Integracyjnego.