Oferta zajęć pozalekcyjnych

Koło informatyczne

Koło plastyczne

koło sportowe

Koło rytmiczne

 

 

 

 

 

 

koło artystyczne

Koło teatralne

Koło regionalne

koło czytelnicze