Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci, prawa autorskie, licencje CC

 

1. Bezpieczeństwo w sieci

Internet to ogólnodostępna sieć komputerowa łącząca komputery na całym świecie. Pomaga zdobywać informacje, porozumiewać się z innymi ludźmi, rozwijać zainteresowania, spędzać wolny czas przy ciekawych grach i zabawach oraz pogłębiać wiedzę. Nie wychodząc do biblioteki, jak to dawniej było, można skorzystać z wielu encyklopedii, słowników czy innych pomocy naukowych. Internet pomaga znaleźć nowych znajomych lub porozmawiać z kolegami. Pomaga również zrobić zakupy a nawet znaleźć pracę. Dzięki Internetowi możemy kontaktować się z ludźmi porozrzucanymi po całym świecie. W internecie każdy jest praktycznie anonimowy. Często, kiedy wstydzimy się wypowiedzieć w jakiejś ważnej kwestii, możemy to zrobić bez ujawniania się posługując się pseudonimem tak zwanym nickiem.
Niestety internet niesie też pewne zagrożenia. Są one poważne zwłaszcza dla dzieci i ludzi młodych. Istnieje ryzyko przeglądania stron skierowanych tylko do dorosłych, jak również oglądanie obrazów pełnych przemocy, z których dzieci mogą czerpać różne wzorce zachowań.

Należy zachować znaczną ostrożność, gdy kontaktujemy się przez sieć z osobami nieznajomymi. Na popularnych czatach roi się od pedofilów i innych zboczeńców.

Internet daje jednak znacznie więcej korzyści niż można byłoby przypuszczać. Należy tu wymienić szybkie przesyłanie informacji, łatwość nawiązywania kontaktu. Czar Internetu nie powinien nas jednak zaślepić. Powinniśmy być świadomi ewentualnych zagrożeń i wcześniej im zapobiec.

 

2. Prawa autorskie

Prawo autorskie to zbiór przyjętych norm i aktów prawnych mających na celu zabezpieczenie wytworu ludzkiej działalności przed nielegalnym rozpowszechnianiem, kopiowaniem czy czerpaniem korzyści majątkowych. Prawem autorskim objęte są między innymi dzieła muzyczne, architektoniczne, plastyczne, literackie, jak również programy komputerowe.

Ustawa o prawie autorskim mówi o normach i aktach prawnych mających na celu zabezpieczenie produktu ludzkiej działalności. Nie wolno korzystać z wytworów innych ludzi bez ich zgody.

Podczas korzystania z programu komputerowego obowiązują zasady zawarte w licencji.
Ustawa o prawach autorskich (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).|
 

3. Licencje CC

Licencja Creative Commons (CC) podaje, określa warunki na których możemy korzystać z niektórych materiałów zamieszczonych w Internecie.

Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi.

Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

 

Zasady bezpieczeństwa w Internecie

 • Nie podawaj w internecie wszystkich swoich danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres bez wiedzy rodziców, opiekunów lub nauczyciela;
 • Podczas rejestracji czy logowania nie podawaj więcej informacji, niż jest to konieczne.
 • Posługuj się nickiem czyli pseudonimem;
 • Nigdy nie ufaj całkowicie osobie poznanej przez Internet. O planowanych spotkaniach z osobami poznanymi w sieci poinformuj rodziców;
 • Zabezpiecz, w porozumieniu z rodzicami, komputer domowy przed atakami wirusów komputerowych i działaniami hakerów;
 • Pamiętaj o aktualizacji programu antywirusowego;
 • Korzystając z sieci stosuj zasady etykiety;

Zasady netykiety:

 • Komunikując się poprzez internet nie obrażaj innych i nie przeklinaj.
 • Nie wysyłaj niepotrzebnych, niechcianych wiadomości tzw. spamów.
 • Komunikując  e-mailowo lub poprzez portale społecznościowe pisz krótko i na temat. Pamiętaj - PISANIE WIELKIMI LITERAMI uznawane jest za krzyk.
 • Nie umieszczaj w sieci informacji nieprawdziwych, treści niezgodnych z prawem.