Szkolny konkurs frekwencji

Powiększ
Szkolny konkurs frekwencji

Zasady przeprowadzenia konkursu:

1. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz poprawa frekwencji.

2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

3. Konkurs trwa: od 01.10.2019r. do 31.05.2020r.

4. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki do części dziesiętnych zgodnie z regułą matematyczną i danymi zawartymi w dziennikach poszczególnych klas.

5. Wychowawcy dostarczają szkolnemu koordynatorowi konkursu do 5 dnia każdego następnego miesiąca zestawienie frekwencji klasy oraz listę osób ze 100% frekwencją.

6. Zestawienie wyników konkursu prowadzi szkolny koordynator konkursu. Dane prezentowane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. Do 10 – go dnia każdego miesiąca będzie wywieszany na korytarzu szkolnym ranking klas oraz zdjęcia uczniów z najwyższą frekwencją.

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja w składzie: zastępca dyrektora, wychowawcy poszczególnych klas oraz szkolny koordynator konkursu

8. W czerwcu zostaną wyłonieni uczniowie z najlepszą frekwencją w szkole. Nagrodę uzyskają ci uczniowie którzy w przeciągu całego roku osiągnęli najlepszą frekwencję. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców SOSW Dobra wręczone zostaną na zakończenie roku szkolnego.

Koordynator konkursu

Aleksandra Ryś


 

 

 


 

 

1 października 2019