Program "Trzymaj Formę"

W naszym Ośrodku uczniowie klas zawodowych biorą udział przez cały rok szkolny w Programie „Trzymaj Formę”. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z czytanie etykiet znajdujących się na opakowaniach z produktów żywnościowych. Uczniowie wraz z nauczycielem analizują etykiety w języku polskim i angielskim, w celu pogłębienia wiedzy oraz kształtowania nawyków żywnościowych. Ponadto uczniowie uczestniczą w prelekcjach na ten temat i wykonują szereg ćwiczeń praktycznych.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

 

 

7 marca 2019