Lekcje z ZUS

Powiększ
Lekcje z ZUS

Powiększ

 

„Lekcje z ZUS” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Jego inicjatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych a patronem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem akcji jestuświadomienie młodym ludziom m.in. czym są ubezpieczenia społeczne, jaką rolę odgrywają w naszym życiu, dlaczego składki są ważne z punktu widzenia naszych przyszłych emerytur. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu czterech lekcji z uczniami każdej klasy, która przystąpi do przedsięwzięcia.

Tematyka, zakres zajęć i materiały dydaktyczne zostały opracowane wspólnie przez ekspertów ZUS i metodyka nauczania.Materiały opatrzone są grafiką wykonaną przez młodych polskich rysowników.Metodą stosowaną w scenariuszach lekcji jest aktywizacja uczniów poprzez ćwiczenia takie jakie burza mózgów, wypełnianie map myśli i drzew decyzyjnych.Każda z lekcji uzupełniona jest o materiały multimedialne.

Przygotowana została specjalna strona internetowa www.zus.pl/edukacja. Dostępne są na niej wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Na stronie nauczyciele mają też możliwość kierowania pytań do organizatorów projektu.

Ponadto na początku września ZUS ogłosił konkurs z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Konkurs podzielony jest na trzy etapy: szkolny, wojewódzki i centralny (finał).

 

Szczegółowe informacje o projekcie „Lekcje z ZUS” dostępne są na stronie http://www.zus.pl/LekcjezZus/

 

22 października 2018