Marzenie dzieci o MAGICZNYM DYWANIE

Powiększ
Marzenie dzieci o MAGICZNYM DYWANIE
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Najlepiej Razem" skupiające rodziców uczniów i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego w Dobrej zwraca się z uprzejmą prośbą do firm i przedsiębiorstw, jak również do osób prywatnych o wsparcie naszego przedsięwzięcia w postaci środków pieniężnych na zakup urządzenia pod nazwą MAGICZNY DYWAN.
Jest to interaktywne urządzenie projekcyjne, które stanowi pomoc dydaktyczną, spełniając jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego.
MAGICZNY DYWAN z wyposażeniem ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych o różnym stopniu trudności spełnia funkcję edukacyjną i rehabilitacyjną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Odpowiednio zaprojektowane gry pobudzają zmysły uczestników zabawy, rozwijają refleks, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, motorykę, trenują współpracę z rówieśnikami i pobudzają do wyrażania emocji. Gry są przystępne w odbiorze przez dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
Specjalny Ośrodek Szkolno — Wychowawczy w Dobrej jest placówką publiczną, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauczyciele starają się, by nasze dzieci mogły mądrze i radośnie odkrywać Świat. Podejmują różne inicjatywy, które mają na celu stworzenie środowiska stymulującego ich rozwój. Organizują wiele zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci co wpływa pozytywnie na ich ogólny rozwój.
 
MAGICZNY DYWAN to pomoc edukacyjna, która mogłaby wspierać pracę nauczycieli. Niestety koszt urządzenia przekracza nasze możliwości finansowe. Cena zestawu wraz z pakietem rewalidacyjnym oraz pakietem gier dla klas 4 — 6 to kwota 12000zł. Nie jesteśmy w stanie sami wyłożyć takiej kwoty. Staramy się prowadzić różne działania, gdzie możemy pozyskać środki finansowe: podczas świątecznych kiermaszów rozprowadzaliśmy kartki i ozdoby, prowadzimy akcję zbierania nakrętek. Z pozyskanych pieniędzy udało nam się zakupić częściowe wyposażenie placu zabaw.
Konieczność zdobycia tak dużej kwoty na sfinansowanie zakupu urządzenia MAGICZNY DYWAN powoduje, że prosimy o wsparcie.Wierzymy, że pomoc ludzi dobrego serca umożliwi zrealizowanie naszego zamiaru. Dziękujemy i liczymy na życzliwe zainteresowanie.  
Z wyrazami szacunku Prezes Stowarzyszenia  Danuta Miśkowiec
 
 
Wpłaty można dokonywać na konto Stowarzyszenia:
BS w Limanowej oddział w Dobrej
Nr konta 97 8804 0000 0020 0200 0288 0001
 
2 stycznia 2018