Egzamin zawodowy

Powiększ
Egzamin zawodowy

W dniu 20 i 22 czerwca 2017r. uczniowie III klasy zasadniczej szkoły zawodowej zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie "kucharz" : część pisemną i część praktyczną. Warunkiem zdania egzaminu zawodowego jest uzyskanie z części pisemnej minimum 50% wymaganych punktów, a w części praktycznej aż 75 % .

Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

22 czerwca 2017