KOMUNIKAT - ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Powiększ
KOMUNIKAT - ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Rodzice uczniów:

klasy II-III szkoły podstawowej /umiark./

klasy I-III SPDP

klasy I-III ZSZ

sami kupują podręczniki i ćwiczenia według wykazów otrzymanych od wychowawców klas.
Zakup tych podręczników będzie refundowany, należy dostarczyć wnioski i rachunki imienne za zakupione podręczniki we wrześniu do bibliotekarza.

Pozostali uczniowie będą mieć wypożyczone podręczniki z biblioteki szkolnej.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH 2017-2018 

 

Podręczniki obowiązujące w U

 

30 sierpnia 2017